หญิงกับหญิง จริงๆแล้วต้อง ‘เสี่ยง’ อะไรบ้าง

      Comments Off on หญิงกับหญิง จริงๆแล้วต้อง ‘เสี่ยง’ อะไรบ้าง
หญิงกับหญิง จริงๆแล้วต้อง ‘เสี่ยง’ อะไรบ้าง

หญิงกับหญิง จริงๆแล้วต้อง ‘เสี่ยง’ อะไรบ้าง

ผู้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิงด้วยกัน หรือ Women who have Sex Women (WSW) มีความเสี่ยงน้อยกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ STIs (Sexually Transmissible Infections) รวมถึงการติดเชื้อ HIV ซึ่งจริงๆแล้ว การมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่ม WSW ก็ยังคงมีความเสี่ยงกับการติดเชื้อบางประเภท ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับทุกกลุ่มทางเพศอยู่ตลอดไป

 

จริงอยู่ การติดต่อของโรคทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่ม WSW มีน้อยกว่าปกติ แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลย การติดเชื้อยังสามารถส่งผ่านไปได้ในหลายวิธี ทั้งการผ่านทางผิวหนัง การสัมผัสกับของเหลวในช่องคลอด รวมถึงเลือดประจำเดือน ไม่เว้นแม้การใช้งานของเล่นทางเพศร่วมกัน

 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นกับกลุ่ม WSW อาทิ การติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆ การติดเชื้อ HPV (Human Papilloma Virus) หนองในเทียม เริมที่อวัยวะเพศ โลน (Pubic lice) รวมถึงการติดเชื้อในช่องคลอด (Trichomoniasis) ส่วนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีโอกาสน้อยที่จะเกิดในกลุ่ม WSW ได้แก่ หนองใน ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส รวมถึงการติดเชื้อเอชไอวี แต่ทั้งนี้ก็ต้องมองย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ทางเพศในช่วงชีวิตที่ผ่านมาของพวกเธอด้วย โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย

 

ลองดูแนวคิดต่อไปนี้ มันอาจเป็นส่วนหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ์แบบ WSW

 

หากมีการออรัลเซ็กซ์ อาจใช้ถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิงบริเวณปากช่องคลอดหรือทวารหนักทั้งหมด หรืออาจคลุมปากทางทั้งสองด้วยพลาสติกห่อที่ไม่ใช่ใช้กับไมโครเวฟ หรือถุงยางอนามัยที่ตัดเปิด หรือไม่ก็อาจเป็นถุงมือยาง ทั้งนี้คือให้อยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า เพื่อลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างช่องปากกับช่องคลอด

 

หากคู่ WSW เลือกการใช้มือหรือนิ้ว ก็ควรล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังภารกิจ ความเสี่ยงอาจสูงขึ้นหากมีแผลที่มือหรือนิ้ว แต่อาจเลี่ยงได้ด้วยการสวมถุงนิ้ว (finger cot) ถุงมือยาง หรือใช้ถุงยางอนามัยสวมครอบนิ้ว การใช้สารหล่อลื่นที่มีคุณภาพก็เป็นอีกทางเลือกเพื่อความสะดวกและช่วยลดอุปสรรค นอกจากนี้ควรเปลี่ยนอุปกรณ์หรือระมัดระวังเพิ่มขึ้น หากมีการย้ายไปมาระหว่างทวารหนักกับช่องคลอด รวมถึงการย้ายเปลี่ยนจากคนหนึ่งไปยังอีกคนด้วย

 

หากของเล่นผู้ใหญ่ หรืออุปกรณ์เพื่อความบันเทิงทางเพศ หรือ sex toy เป็นสิ่งที่ WSW เลือกใช้ ก็ควรสร้างความมั่นใจด้วยการทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังใช้งาน และควรตระหนักและระมัดระวังเพิ่มขึ้นหากต้องใช้งานร่วม หรือสลับแบ่งปันกันใช้งาน อีกวิธีหนึ่งที่อาจนำไปพิจารณาก็คือ การหาถุงยางอนามัย หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อใช้สวมครอบหรือคลุมอุปกรณ์เหล่านั้น

 

นั่นคือคำแนะนำที่ดูเหมือนอาจไม่สะดวกมากมายนักในทางปฏิบัติ แต่การสัมผัสกับผิวหนังส่วนอ่อนไหว (เช่น ปาก ช่องคลอด หรือทวารหนัก) ของเหลว หรือเมือกต่างๆจากร่างกายของอีกฝ่าย ล้วนมีความเสี่ยงกับการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ทั้งสิ้น คู่ WSW อาจเลือกใช้การพูดคุยที่ตรงไปตรงมาระหว่างกัน เพื่อหาวิธีที่ปลอดภัยและสบายใจ ให้พร้อมหฤหรรษ์ไปด้วยกัน

 

 

ที่มา :  http://goaskalice.columbia.edu/answered-questions/safer-sex-between-women-0